ANBI status

De Club van 100 Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn per 01-01-2009 geregistreerd als “Stichting doe meer met Utrecht” (RSIN nummer 819266401).

Giften aan een ANBI komen in aanmerking voor belastingaftrek. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Laat u altijd goed informeren door een professioneel financieel adviseur.

Op de website van de Belastingdienst staan onderstaande regels vermeld, die voor u van toepassing kunnen zijn:

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U doet de periodieke gift aan een:

• algemeen nut beogende instelling (ANBI)
• U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
• De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Een schriftelijke overeenkomst vastleggen

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben enkele voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

U hebt een periodieke gift als:

• De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
• Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging.
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.