Nieuwe samenstelling bestuur Club van 100 Utrecht

Het gaat goed met de Club van 100! Om onze continue groei te kunnen blijven faciliteren hebben wij Hans Groenewegen bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Verder heeft Richard Nijhoff de voorzittershamer overgedragen aan Tom Meyer. Dries Beljon zal de rol van secretaris gaan vervullen. Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes in hun nieuwe rol!

Date: 29 oktober 2015