Club van 100

De Stichting ‘Club van 100 Utrecht’ is een aan de VVD gelieerd netwerk van liberale ondernemers en politici. Door het organiseren van aansprekende activiteiten van uiteenlopende aard bieden wij donateurs de gelegenheid elkaar te ontmoeten en een financiële bijdrage te leveren aan de campagnekas van lokale VVD netwerken – na aftrek van kosten komen donaties hieraan volledig ten goede.

De Club van 100 Utrecht wil verbinding tot stand brengen tussen het bedrijfsleven en politici door het liberale denken centraal te stellen. Op die manier dragen wij geïnspireerd bij aan maatschappelijke ontwikkeling.

Achtergrond
In 2009 nam de afdeling Utrecht het initiatief een lokale Club van 100 te starten, naar voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam. Hiertoe werd de Stichting Doe Meer met Utrecht (nu: Stichting Club van 100 Utrecht) opgezet. Er werden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaronder lunches met Mark Rutte en Ivo Opstelten, lezingen bij Jones Lang Lasalle en ABN Amro en workshops in het Veranderhuis in Baarn en over citymarketing met Frits Huffnagel. Binnen drie jaar werden zo’n 40 liberale Utrechtse ondernemers en bestuurders donateur. Voortgekomen uit de stad Utrecht opereert de Club van 100 Utrecht inmiddels op provincieniveau.

Donateurs
De Club van 100 Utrecht telt zo’n 80 donateurs en meer honderden belangstellenden. De Club van 100 Utrecht is een actief netwerk van enthousiaste liberalen; Club van 100-donateurs zijn niet per definitie VVD-lid. Ons donateurbestand kent een enorme diversiteit: van zakelijke dienstverlening, industrie, vastgoed, ICT, juridisch tot HRM. Het is een mix van ondernemers en managers, politici en bestuurders, vrouwen en mannen, jong en oud; kortom: een breed samengestelde groep waarbinnen voor iedereen mogelijkheden zijn.

Activiteiten
Tenminste ieder kwartaal vindt een activiteit plaats. Formele bijeenkomsten worden daarbij afgewisseld met informele bijeenkomsten; altijd zijn het inspirerende activiteiten van hoog niveau met toonaangevende gasten. Zo zijn er diners en lunches waar prominente politici en ondernemers de laatste wetenswaardigheden over de landelijke en lokale politiek delen, maar ook bedrijfsbezoeken waar donateurs met elkaar het gesprek aangaan over ondernemersvraagstukken of actuele maatschappelijke onderwerpen. Een overzicht van de door ons georganiseerde activiteiten vindt u onder het kopje ‘Activiteiten’.

Samenvattend

  • U bent ondernemend;
  • stelt het liberale gedachtegoed centraal;
  • bent bereid niet alleen te halen maar ook te brengen;
  • woont en/of werkt in de provincie Utrecht;
  • en wilt een financiële bijdrage leveren aan de campagnekas van uw lokale VVD afdeling?

Wij ontmoeten wij u graag op één van onze bijeenkomsten!