Bestuur

Bestuurders ontvangen als zodanig geen beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten. Voor zover vergoedingen worden uitgekeerd, worden deze in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt.

Eline Oudenbroek
voorzitter

Dennis Adriaansen
secretaris

Alexander Kneepkens
penningmeester

Tim Rooijakkers
algemeen bestuurslid

Michiel Krijvenaar
algemeen bestuurslid