Integriteit

De Club van 100 Utrecht hecht grote waarde aan transparantie en integriteit; het vormt een vanzelfsprekend onderdeel van al ons denken en doen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop.

Enkele basale afspraken over wat we wel en niet doen en de manier waarop we met elkaar en anderen omgaan zijn verwoord in onderstaande Voorwaarden voor goed bestuur en Gedragscode.

• Hieronder treft u de door het bestuur van de Club van 100 Utrecht gehanteerde Voorwaarden voor goed bestuur (‘code of good governance’). Klik op de volgende link om deze als pdf-bestand te bekijken: Voorwaarden voor goed bestuur – Stichting Doe Meer Met Utrecht (Club van 100 Utrecht)

• Hieronder treft u de Gedragscode aan, die geldt voor zowel bestuursleden en donateurs als overige deelnemers aan Club van 100 Utrecht activiteiten. Klik op de volgende link om deze als pdf-bestand te bekijken: Gedragscode Club van 100 v1.0