ANBI status

De Club van 100 Utrecht is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn geregistreerd als “Stichting Club van 100 Utrecht” (RSIN nummer 819266401, geregistreerd vanaf 01-01-2009).

Giften aan een ANBI komen in aanmerking voor belastingaftrek. Of dit daadwerkelijk mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Laat u altijd goed informeren door een professioneel financieel adviseur.

Op de website van de Belastingdienst staan onderstaande regels vermeld, die voor u van toepassing kunnen zijn:

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U doet de periodieke gift aan een:

• algemeen nut beogende instelling (ANBI)
• U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
• De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Een schriftelijke overeenkomst vastleggen

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Wij hebben enkele voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier Periodieke gift in geld als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u giften doet aan een instelling. U kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

U hebt een periodieke gift als:

• De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
• Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging.
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.