Nieuwe bestuurssamenstelling

Nieuwe bestuurssamenstelling

Steven Verhaar en Sybren van de Velden hebben aangegeven te willen stoppen met hun bestuursfunctie binnen de Club van 100 Utrecht omdat het qua tijd lastig te combineren is met hun baan en nevenfuncties binnen en buiten de politiek.

Als bestuur zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden om een sterk, divers en enthousiast bestuur neer te kunnen zetten. We zijn daarom blij dat Marie-Christine van Grootel-Thomas, Michiel Krijvenaar en Tim Rooijakkers bereid zijn om ons te komen versterken.